اندازه‌گیری اثربخشی شعب بانک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۱۲:۰۴:۴۷ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۹)   |   متن کامل (pdf)

محمد خدابخشی، مسعود ناظری*

چکیده

هدف مقاله حاضر اندازه‌گیری اثربخشی شعب یکی از بانک‌های خصوصی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. این بانک دارای سیصد شعبه در سراسر کشور بوده که در هشت منطقه تقسیم می­‌شوند. ابتدای هرسال با توجه به اهداف کلی بانک، برای هر منطقه در شاخص­‌های اصلی جذب منابع، پرداخت تسهیلات، مطالبات و صدور ضمانت‌نامه، هدف‌گذاری صورت گرفته و در پایان سال عملکرد شعب و مناطق در میزان دستیابی به اهداف مشخص می‌گردد. به‌منظور اندازه‌گیری اثربخشی و رتبه‌بندی مناطق بر اساس آن، داده‌های مربوطه برای بازه زمانی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ جمع‌آوری‌شده و درصد تحقق اهداف برای هر منطقه محاسبه گردیده است. همچنین از میان مدل‌های متعددی که در تحلیل پوششی داده‌ها وجود دارد، مدل ابر کارایی خروجی محور برای این پژوهش انتخاب‌شده و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌­افزار گمز استفاده می­شود.

کلیدواژه: تحلیل پوششی داده‌ها، اندازه‌گیری اثربخشی، بانک، مدل ابر کارایی خروجی محور