بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی (قم، شیراز و مشهد)

۱۴۰۱-۳-۱۹ ۱۳:۳۳:۵۳ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۲ (تابستان ۱۴۰۰)   |   متن کامل (pdf)

طاهره حجازی موغاری، دکتر شهریار انصاری*

چکیده

از آنجا که مطالعات تطبیقی از دوران گذشته تا به حال در مطالعات علمی جایگاه ویژه ای داشته و این گونه مطالعات با بررسی و در کنار هم قرار دادن حداقل دو پدیده به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آن می پردازد در این راستا این پایانامه در چارچوب یک روش تحلیلی و توصیفی به بررسی و مطالعه تطبیقی گردشگری مذهبی و وضعیت محصول گردشگری مذهبی در سه کلان شهر مشهد، قم و شیراز و نقش و تاثیر آن در توسعه گردشگری در این سه کلان شهر می پردازد. در راستاي انجام این تحقیق علمی از یک مدل مفهومی محصول گردشگری، وضعیت محصول گردشگری مذهبی در این سه کلان شهر ارائه شده است. ابزار جمع آوری داده ها نیز مصاحبه، مطالعه اسناد، مقالات و مدارک موجود است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج این تحقیق وزن های نسبی معیارها و زیر معیارها در مدل مفهومی ارزیابی محصول گردشگری مذهبی به روش کارت امتیازی متوازن را نشان می دهد. نتایج تکنیک AHP در مطالعه تطبیقی این سه کلان شهر نشان می دهد که ترتیب اهمیت شاخص های تاثیر گذار در محصول گردشگری مذهبی به ترتیب به صورت شاخص جاذبه (۰٫۳۵۰)، شاخص خدمات اقامتی (۰٫۲۰۰)، شاخص دسترسی (۰٫۱۳۱)، شاخص خدمات پذیرایی (۰٫۶۹)، شاخص حمل ونقل، (۰٫۶۹)، شاخص خدمات تجاری و تفریحی (۰٫۶۹)، شاخص خدمات درمانی (۰٫۶۹) و شاخص عناصر نهادی و سازمانی (۰٫۴۴) و به طور کلی از نتایج بدست آمده به وضوح دیده می شود که وضعیت محصول گردشگری مذهبی به صورت کلی دراین سه کلان شهر به ترتیب مشهد با (۰٫۴۷۵)، از وضعیت مطلوب تری نسبت به دو شهر دیگر دارا بوده و در جایگاه بعدی شهر شیراز با (۰٫۲۹۰) با اختلافی نه چندان زیاد نسب به قم (۰٫۲۳۵) قرار گرفته و در نهایت در شهر قم وضعیت نشان دهنده وضعیت مطلوبی از محصول گردشگری نمی باشد.

کلید واژه: گردشگری مذهبی، محصول گردشگری، مطالعه تطبیقی، مدل AHP، کلان شهر مذهبی