راهکارهای ایجاد روابط عمومی الکترونیک

۱۴۰۱-۳-۱۹ ۱۳:۳۶:۲۵ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۲ (تابستان ۱۴۰۰)   |   متن کامل (pdf)

محمدتقی متانت پور*

چکیده

روابط عمومی‌ها نقش مهم و کلیدي در برخورد با مخاطبان یک سازمان دارند و استفاده از فناوري‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی سبب ارتقاء سطح کیفی و کمی کارکردها در حوزه فعالیت روابط عمومی شده است. تأکید بر فن‌آوری اطلاعات، ابزاري براي رفع نیازهاي مخاطبان و ارائه خدمات با کیفیت برتر است. لذا فن‌آوری اطلاعات به‌عنوان ابزار مدیریتی روابط عمومی، می‌تواند مفید واقع شود، ازاین‌رو روابط عمومی الکترونیک می‌تواند روش خوبی را در اختیار مدیران سازمان، شرکت‌ها و مؤسسات قرار دهد تا با مخاطبان و تشکیلات خود ارتباطی دوسویه و گسترده برقرار کند و به‌سرعت از نظرات آن‌ها مطلع شوند.

واژگان کلیدی: روابط عمومی، روابط عمومی الکترونیکی، فن‌آوری اطلاعات