بررسی رابطه قیمت پیشنهادی سرمایه‌‌گذاران نهادی با مدیریت سود در عرضه عمومی اولیه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه قیمت پیشنهادی سرمایه‌‌گذاران نهادی با مدیریت سود در عرضه عمومی اولیه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۴۰۲-۵-۲۱ ۰۸:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰