دوره ۱، شماره ۱ ۱۳۹۹-۲-۹ ۱۶:۵۱:۳۵ +۰۰:۰۰

دوره ۱، شماره ۱ (بهار ۱۳۹۸)

بررسی ارتباطات سازمانی از منظرهای مختلف مديريتی

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

محمود شکوری رادپور، عظیم نوبری اسفراینی*

تأثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه برند با تأکید بر نقش واسطه‌ای ارزش ادراک‌شده و اعتبار شرکت

مشاهده مقاله    |   متن کامل (pdf)
رمضان پور وردی، نجیبه اصغری اول*

بررسی مولفه‌های فرهنگ ملی در بیانیه ماموریت شرکت‌های برتر خدماتی و صنعتی ایران

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

سید باقر علومی مقدم*، نرگس مجدی نیا، حسام آقابالازاده

تلفیق بازاریابی سیاسی و بازاریابی رابطه مند

مشاهده مقاله    |   متن کامل (pdf)

عبدالکریم حیدری نیا، فهیمه صداقت*

قابلیت تاثیر گذاری شرکت بر عملکرد محصول جدید با نقش تعدیلگر یادگیری سازمانی

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

آتیلا زارعی*