درباره teymur

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین استراتژی تمایز و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین استراتژی تمایز و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۹-۲-۹ ۱۷:۰۴:۱۲ +۰۰:۰۰